Bouman Beveiligingsopleidingen

 DE BESTE OPLEIDER IN SAFETY & SECURITY

Certificaat Event Security Officer (ESO)

Deze theorie opleiding bestaat uit 5 dagdelen van elk 3 uur en is bedoeld voor personen die werkzaamheden gaan verrichten in de evenementen beveiliging.

Aan de hand van het lesmateriaal wordt u voorbereid op de twee examen onderdelen:
1) Evenementbeveiliging: Deze module geeft uitleg over het beveiligen van (grote) groepen mensen tijdens allerlei evenementen en de hulpmiddelen die hierbij gebruikt worden.

2) Wettelijke Kaders: Deze module behandelt een aantal wetten waar de evenementbeveiliger mee te maken heeft. Onderwerpen als de Opiumwet, Wet Wapens & Munitie, het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering komen aan de orde.

Na de opleiding gaat u theorie examen doen. Dit examen wordt afgenomen door de SVPB te Amersfoort en bestaat uit 2 x 40 multiple choice vragen.

Om in het bezit te komen van het volledige ESO certificaat moet u stage lopen bij een erkendstageleerbedrijf. Hier moeten, onder leiding van een praktijkbegeleider tenminste 6 evenementen worden bijgewoond Daarna doet u praktijkexamen.


Na slagen van beide examenonderdelen komt u in het bezit van het Certificaat Event Security Officer (ESO).
Met dit certificaat kunt u vervolgens in de evenement beveiligingsbranche als gediplomeerd beveiliger aan de slag.


De kosten voor de 5 avonden theorie bedragen € 495,- Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie/ thee doch exclusief SVPB examenkosten a € 59,-, € 51,50 en € 72,50. Voor meer info zie www.svpb.nl


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info