Bouman Beveiligingsopleidingen

 DE BESTE OPLEIDER IN SAFETY & SECURITY

MBO 2 opleiding Beveiliger

Bij Bouman Beveiligingsopleidingen kunt u deelnemen aan de erkende beroepsopleiding voor het officiële MBO 2 diploma Particuliere beveiliging  (Beveiliger) BBL met Crebonummer  25407.  Met dit diploma kunt u direct aan de slag als beveiliger.

U kunt na aanmelding binnen drie weken met de opleiding starten. Er wordt gebruik gemaakt van het lesboek van Bouman Opleidingen, er is geen lesuitval en er wordt uitsluitend les gegeven in kleine groepen voor volwassenen door gemotiveerde en gedreven vakdocenten.
De docenten hebben niet alleen vakkennis, maar hebben ook oog en oor voor de individuele cursist. Bij ons bent u beslist geen nummer.
De BBL opleiding Beveiliger is de kortdurende opleiding voor volwassenen, wat inhoudt dat u in principe vanaf de eerste lesdag gecombineerd gaat leren (theorie) en zo snel mogelijk gaat werken als stagiaire bij een beveiligingsbedrijf (praktijk). Wij begeleiden u intensief naar een stageplaats. Bij ons krijgt u geen telefoonnummers van beveiligingsbedrijven. Door onze jarenlange goede samenwerking met beveiligingsbedrijven hebben wij uitstekende contacten waar wij u kunnen bemiddelen naar een stage / baan. Indien wij stagemogelijkheden en een toekomst voor u in de beveiliging zien, kunt u deelnemen aan onze opleiding.  Samen met u doen wij er alles aan om u te begeleiden naar een volledig diploma en een toekomst in de beveiliging. 

WILT U WETEN OF DEZE OPLEIDING BIJ U PAST?

Wij willen graag kennis met u maken en u van harte welkom heten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u een afspraak maken tijdens kantooruren via telefoonnummer 035-7370255 of via email info@boumanopleidingen.nl. 

U kunt ook het  het contactformulier  gebruiken. U hoort direct na het gesprek of u kunt worden toegelaten tot de opleiding.
INHOUD OPLEIDING BEVEILIGER:

De theorie opleiding Beveiliger duurt bij ons slechts 15 weken in plaats van een heel schooljaar (ROC), omdat u geen onnodige lesstof krijgt. U krijgt uitsluitend de lesstof die u nodig heeft om gediplomeerd beveiliger te worden. Gedurende deze 15 weken is er één vaste lesdag per week. 
Tijdens de theorie opleiding beveiliger volgt u ook intensieve examentrainingen.
Aansluitend aan de opleiding volgt het theorie examen voor Particuliere beveiliging (Beveiliger).
Het examen wordt afgenomen door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

Voor de MBO 2 opleiding Beveiliger neemt u via e-learning deel aan de modules voor Nederlands en Rekenen niveau 2F. Indien u een vooropleiding heeft afgerond op bovenstaand niveau of hoger kunt u eventueel vrijstelling aanvragen. 
Voor de module Loopbaan, Burgerschap (L&B) maakt u opdrachten en verwerkt deze in een L&B portfolio.
Er wordt tijdens de beveiligingslessen en L&B gebruik gemaakt van cursusboeken van Bouman Beveiligingsopleidingen. Om voor het volledige MBO 2 schooldiploma in aanmerking te komen moeten er inmiddels ook nog 2 keuzevakken worden gemaakt.

PRAKTIJKSTAGE BEVEILIGER:
U gaat stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Tijdens deze stageperiode maakt u onder begeleiding van een praktijkbegeleider de opdrachten uit het praktijkwerkboek (portfolio).
Aansluitend aan de stageperiode volgt de praktijktraining in ons Praktijk Examen Centrum (PEC) in Hilversum.
 
PRAKTIJKTRAINING BEVEILIGER:
Om vertrouwd te raken met het Praktijk Examen Centrum (PEC) neemt u deel aan de praktijktraining Beveiliger.
In een kleine setting (max. 8 personen) wordt u terdege voorbereid op en vertrouwd gemaakt met de rollenspellen en het onderdeel Specifiek rapporteren (computer).
Aansluitend aan de praktijktraining wordt het praktijkexamen in de PEC afgenomen.
Hierdoor is de kans van slagen bij ons aanmerkelijk groter!

PRAKTIJKEXAMEN BEVEILIGER:
Het praktijkexamen bestaat uit de volgende 2 onderdelen:
Het maken van een specifiek rapport op de computer.
Het uitvoeren van drie rollenspellen (bijvoorbeeld het lopen van een ronde, het op de juiste wijze reageren op een brandje en het uitvoeren van telefoon-receptiewerkzaamheden. Tijdens het examen wordt er tevens gelet op klantvriendelijk optreden (hospitality).
 
Voor beide onderdelen moet een voldoende (6 of hoger) behaald worden.

EXTRA ZORG EN / OF BEGELEIDING:
Indien u behoefte heeft aan extra les- of theorie examen trainingsdagen beveiliger dan bieden wij u de gelegenheid deze geheel gratis bij te wonen.
Cursisten die last hebben van faalangst en /of examenvrees bieden wij de mogelijkheid hiervan af te komen door middel van 2 a 3 sessies van anderhalf uur met Ronald Duchateau.
Deze sessies zijn zeer effectief gebleken. De kosten voor de sessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.
Cursisten met dyslexie kunnen conform ons dyslexie protocol gebruik maken van aangepaste lessen en examens.

STUDIEBELASTING / DUUR VAN DE OPLEIDING:

Naast de te maken uren voor het theoretische deel en het beroepspraktijk vormende deel zal iedere cursist rekening moeten houden met studiebelastingsuren thuis. Dit is per deelnemer verschillend en hangt mede af van het niveau en de vooropleiding van de cursist. De lengte van de totale opleiding Beveiliger (theorie en Praktijkstage) bedraagt ongeveer 6 maanden.

KOSTEN OPLEIDING BEVEILIGER

De kosten voor de volledige opleiding MBO Beveiliger bedragen € 1815,-*: 

* Deze prijs is inclusief de theorieopleiding, theorie examentraining, praktijkwerkboek, praktijkexamentraining, MBO 2 startmodule e-learning Nederlands en rekenen op niveau 2F, MBO 2 module Loopbaan & Burgerschap, keuzedelen, inschrijfkosten, lesmateriaal, opmaken van de onderwijs- en praktijkovereenkomst, koffie/thee, BTW vrij en exclusief SVPB examens. Voor actuele examenkosten zie  www.svpb.nl.

Betaling door privé cursisten kan in 1, 2. of 3 termijnen plaats vinden.
Let op: Indien u (nog) geen stageplaats (baan) heeft kunnen wij hierin actief bemiddelen. 

Kosten praktijktraining en examen Beveiliger SVPB
Praktijkexamentraining Beveiliger, inclusief inkoop PEC plaats € 200,-* inclusief inschrijfgeld, koffie en thee en exclusief SVPB examenkosten. Voor actuele examenkosten zie  www.svpb.nl.

Indien u onverhoopt (elders) gezakt bent voor een examen onderdeel kunt u deelnemen aan dat gedeelte van de praktijktraining, Kosten hiervoor bedragen € 80,-* voor Specifiek Rapporteren en € 120,-* voor Praktisch Handelen. *exclusief examenkosten SVPB zie www.svpb.nl. 

ERKENNING

Wij zijn erkend door het ministerie van Onderwijs en sinds 1992 gespecialiseerd in (beveiligings)opleidiingen voor bedrijven en particulieren, voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Wij bieden kwalitatief uitstekend onderwijs, opleidingen waar u echt iets aan heeft! 

 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info