aasssBoumanB    uBeveilig  Beveiligingsopleidingen
 DE BESTE OPLEIDER IN SAFETY & SECURITY

Opleiding Certificaat Persoonsbeveiliging (Nederlands certificaat)
Algemeen:
Deze erkende opleiding is bestemd voor personen die werkzaamheden willen gaan verrichten op het gebied van de persoonsbeveiliging in Nederland. Er wordt opgeleid voor het enige in Nederland erkende Certificaat Persoonsbeveiliging namelijk het (SVPB) certificaat Persoonsbeveiliger.
Doel van het certificaat:
Degene die in het bezit is van het certificaat Persoonsbeveiliger waarbij dit aantoonbaar is gemaakt door de aantekening op het legitimatiebewijs (beveiligingspas) van de beveiliger mag in Nederland ongeïnformeerd (persoons)beveiligingswerkzaamheden verrichten.
Inhoud Theorie opleiding Persoonsbeveiliger:
De lesstof bestaat uit de volgende onderdelen:
Risicoanalyse, beveiligingsplan, taken van de persoonsbeveiliger, preventieve observatie, in- uitstapprocedures, formatielopen, communicatiemiddelen, rechts- en wetskennis (onder andere wetboeken van Strafrecht en Strafvordering) IED-verkenning (= verdachte voorwerpen en bomalarm), Engels en etiquette.
Exameneisen Persoonsbeveiliger:
Om aan het examen mee te kunnen doen moet men in het bezit zijn van het basis beveiligingsdiploma (ABM, Beveiliger 2 of MBO2 diploma Part. Beveiliger) en een geldig rijbewijs B.
Examen:
Het examen wordt afgenomen door de SVPB en bestaat uit de volgende onderdelen: Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliger: 30 multiple choice vragen (40 min.) Persoonsbeveiligingstechnieken: 30 multiple choice vragen (40 min.)
En het maken van een persoonsbeveiligingsopdracht (180 min.)
Voor het maken van de persoonsbeveiligingsopdracht (open werk) is 180 minuten beschikbaar waarin 3 verschillende opdrachten gemaakt en met de PC (in Word) uitgewerkt moeten worden.
De onderwerpen die in de opdrachten aan de orde kunnen komen variëren van het schrijven van bijvoorbeeld (onderdelen) van een beveiligingsplan, een preventieve observatie of een plan van aanpak (uiteraard conform de exameneisen voor het certificaat Persoonsbeveiliging).
Het examen vindt plaats bij de SVPB te Amersfoort. De kosten voor het examen op dit moment bedragen voor de 2 multiple choice onderdelen € 75,32 per onderdeel en voor de persoonsbeveiligingsopdracht € 194,81.
Duur van de opleiding
14 lesavonden van elk 3 uur (lestijden van 19.00-22.00 uur).


Kosten:
De kosten bedragen € 1495,- (BTW vrij)

Kaart
Opbellen
E-mail