aasssBoumanB    uBeveilig  Beveiligingsopleidingen
 DE BESTE OPLEIDER IN SAFETY & SECURITY

Training Klantgericht handelen/ Conflicthantering Oekraïne opvanglocaties


Deze training is bestemd voor personen die receptie alsmede toezichthoudende en/of beveiligingswerkzaamheden verrichten op Oekraïne opvanglocaties en veel in aanraking komen met bewoners, personeel, externe diensten en bezoekers.
Inhoud:
Om deze personen goed voor te bereiden op met name lastige praktijksituaties in en om de werkplek, wordt deze training qua inhoud in nauw onderleg samengesteld met de opdrachtgever. Met name de problemen op de werkplek worden dan in kaart gebracht waarna vervolgens praktijksituaties in scène worden gezet. Door middel van rollenspelen wordt dan de praktijksituatie nagebootst.
Deze training bestaat uit 2 dagdelen van elk 3 uur. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.
In ieder geval worden de volgende onderwerpen behandeld:  
- Wijzen van communiceren, zowel aan de receptie als aan de telefoon
gastheerschap
-    Belang en nut van representatie/ omgangsvormen
-    Wanneer en hoe ontstaat een conflict?
-    Omgaan met conflicten
-    Herkennen (en omgaan met) van agressief gedrag

Kosten:
Op aanvraag.

 

Kaart
Opbellen
E-mail